خدمات شرکت

اکسیر طبیعت کوهسار

طراحی واحداث مزرعه گیاهان دارویی

شرکت اکسیر طبیعت کوهسار با توجه به کادر مجرب خود و تجربیات ارزشمندی که در سنوات گذشته بدست آمده و همچنین همکاری با شرکت های مرتبط، علاوه بر توانایی تولید و تامین انواع نشا گیاهان دارویی در زمینه طراحی سیستم های آبیاری، متناسب با کیفیت و میزان آب در دسترس در برنامه ریزی جهت کشت گیاهان دارویی و مشاوره در مراحل مختلف داشت و فروش محصولات نهایی آماده همکاری با علاقه مندان جهت ورود به این عرصه می باشد.

طراحی و احداث باغ های تفریحی و توریستی

شرکت اکسیر طبعت کوهسار با تکیه بر تجربیات ارزشمند و کادر مجرب خود توانایی دارد در کلیه مراحل طراحی ، مشاوره جهت ایجاد، اجرای پروژه در قالب مدیریت پیمان ، تامین نهاده ها ، مشاوره جهت حفظ و نگهداری قرار داد منعقد نماید.

مشاوره مزارع و باغات

شرکت اکسیر طبیعت کوهسار با توجه به تجربیات ارزنده خود و داشتن فروشگاه سم و نهاده های کشاورزی توانایی همکاری در زمینه مشاوره در ارتباط با باغات میوه و مزارع را دارد.